Comments

(3)

Tygoshakar

Tygoshakar

1 year ago

Also that we would do without your brilliant idea

Akinokora

Akinokora

1 year ago

You are mistaken. Let's discuss.

Tutaxe

Tutaxe

1 year ago

Bravo, what phrase..., a magnificent idea

Say a few words: